در انتخاب کابینت های های گلاس مهمترین بحثی که وجود دارد بحث رنگ است زیرا رنگ ها تأثیر بسیار زیادی بر آشپزخانه دارند به خصوص اگر کابینت شما های گلاس باشد که براق است و بیشتر به چشم می آید .

پس انتخاب رنگ کابینت می تواند نکته بسیار مهمی باشد البته کاملاً به طرحی که انتخاب می کنید و فضای شما بستگی دارد.اما در نهایت فراموش نکنید که رنگی را انتخاب کنید که بسیار دوست داشته باشید زیرا این شما هستید که قرار است سال ها آن رنگ را در آشپزخانه تان ببینید پس باید از آن رنگ لذت ببرید.